تولید لیبل و کارتن سینا
تولید لیبل و بطری پت
شیما گرو و پارس یزد
تولید لیبل و کارتن سینا و هلدینگ پارس یزد

دربـاره
 هـلـدینـگ پــارس یـزد

هـلدینگ پـارس یزد در سال 1385 با هدف خدمت صادقانه به بخش کشاورزی ، و سرعت بخشیدن به رشد و پیشرفت این بخش تاسیس گردید و با برنامه ریزی دقیق و منسجم  و با تکیه بر ، متخصصین متعهد و کارآزموده توانست شرکت های زیر را به بار بنشاند.

هـلـدینـگ پـارس یـزد با بکارگیـری تیـمی از متـخصصین و نیـروهای زبـده و بهره گیـری از تـکنولوژی های روز دنیـا چشم انداز نـوینی از کـشاورزی تـخصصی و مـدرن را در سـایـه تحقیق، پژوهش وکیفیت ترسیم نموده ودر این راه از اعتمادو همراهی کشاورزان پیشرو نیز بهره می برد.  

این شرکت توانسته با تکیه بر تجربه چندین ساله خود و ارائه محصولات با کیفیت و تکنولوژی روز دنیا و قابل اطمینان ، باعث ارتقای شگفت انگیز کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی و افزایش سود کشاورزان گردیده و رضایت مشتریان را جلب نماید .

هلدینگ پارس یزد

کسـب و کار خـود را بهبـود بـخشیـد و از زنـدگی خـود لـذت ببـرید

خانهسوالاتتماسارتباط با ما